บุคลากร

คณะผู้บริหาร

Image
นายลักษ์ บุญชละ

นายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ

โทร.0918909794

Image
นางวนิดา ธรรมไชย

รองนายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ

Image
นายภาวิต บุญชละ

รองนายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ

Image
นายเกษม ศรีสุวรร

เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ

Image
นายพยูน มีทอง

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ