ออกตรวจสถานบริการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมให้คำแนะนำและความรู้ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

วันที่ 8 ม.ค. 2564 เวลา 19.30 น. ถึง 21.45 นายภาวิต บุญชละ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ร่วมกับนายธนกฤต พรมเสน กำนันตำบลสันผีเสื้อ นำฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านและสายตรวจสภ.แม่ปิง รพสต.บ้านป่าข่อยเหนือ รพสต.บ้านท่าหลุก หัวหน้าสำนักปลัด เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ได้ร่วมออกตรวจสถานบริการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมให้คำแนะนำและความรู้ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ จำนวนทั้งหมด 12 ร้าน และได้สั่งปิดสถานบริการตามคำสั่งที่ 3/2564 เรื่อง ปิดสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ เป็นเวลา 14 วัน จำนวน 2 ร้าน.

Date : 11/01/2021
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo