การอบรมความรู้เกี่ยวกับกฏหมายเลือกตั้งท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ จัดการอบรมความรู้เกี่ยวกับกฏหมายเลือกตั้งท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ.

Date : 04/02/2021
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo