นายภาวิต บุญชละ รองนายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ เข้าร่วมประชุม เชิงปฏิบัติการ เกี่ยวกับ การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลและการป้องกันการทุจริต

วันที่ 29 มกราคม 2564 นายภาวิต บุญชละ รองนายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ เข้าร่วมประชุม เชิงปฏิบัติการ เกี่ยวกับ การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลและการป้องกันการทุจริต ภายในหน่วยงาน ณ ห้องประชุม ที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ .

Date : 15/06/2022
recent photo
recent photo
recent photo