เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ โดย นายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อได้มอบหมายให้ นางวนิดา ธรรมไชย รองนายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกสตรีดีเด่นประจำอำเภอเมืองเชียงใหม่ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ โดย นายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อได้มอบหมายให้ นางวนิดา ธรรมไชย รองนายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกสตรีดีเด่นประจำอำเภอเมืองเชียงใหม่ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่.

Date : 21/06/2022
recent photo
recent photo
recent photo