ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนประชาช เข้าร่วมรับคำปรึกษาปัญหาทางกฎหมาย โดยคณะวิทยากรและอัยการ จากสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์ สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ .

Date : 27/09/2022
recent photo