นายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ์ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี เทศบาลขึ้นปีใหม่ 2566

วันที่ 29 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ได้รับเกียรติจาก นายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ์ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี เทศบาลขึ้นปีใหม่ 2566 ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2565 - วันที่ 4 มกราคม 2566 โดยมี นายภาวิต บุญชละ รองนายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ เป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์โครงการ ณ บริเวณ หน้าวัดท่าหลุก ต.สันผีเสื้อ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ร่วมกับ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลสันผีเสื้อ.

Date : 03/01/2023
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo