วันเด็กแห่งชาติ 2566 "รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี"

วันเด็กแห่งชาติ 2566 รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี วันนี้ 14 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ นายลักษ์ บุญชละ นายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการวันเด็กแห่งชาติ 2566 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ร่วมกิจกรรม ซึ่งภายในงาน มีการมอบของขวัญ จับฉลากลุ้นรางวัล กิจกรรมนันทนาการ การแสดงบนเวทีจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนในตำบลสันผีเสื้อ และกิจกรรมในซุ้มต่างๆ ณ ลานกิจกรรมกาดท่าน้ำ หมู่ที่ 7 บ้านท่าหลุก ตำบลสันผีเสื้อ เชียงใหม่ เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ขอขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนของขวัญของรางวัล ในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ด้วยค่ะ.

Date : 16/01/2023
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo