วัดท่าเดื่อ

วัดท่าเดื่อ วัดท่าเดื่อ มีเนื้อที่ 3 ไร่ 44 ตารางวา ตั้งอยู่ เลขที่ 127 หมู่ที่ 6 บ้านท่าเดื่อ ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นวัดสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ประวัติโดยย่อ วัดท่าเดื่อสมัยก่อนนั้นเป็นวัดร้างมาก่อน มีป่าไม้เดื่อขึ้นเต็มหนาทึบ มีที่นาล้อมรอบทั้ง 4 ด้าน ไม่มีใครเข้าไปอยู่อาศัยในบริเวณ วัดร้างนี้ได้ ในสมัยนั้น มีพระยาพิษณุ รัตนไกรศรี ซึ่งรักษาดูแลภายในตำบลสันผีเสื้อ ได้ไหว้สาปรึกษากับครูบา กันธะ ซึ่งจำพรรษาอยู่ในวัดร้องแห่งนี้ พร้อมกับชาวบ้านประมาณ 50 หลังคาเรือนว่า สถานที่วัดร้างแห่งนี้สมควรที่จะตั้งเป็นอารามบ้านท่าเดื่อ เพื่อให้ชาวบ้านพุทธศาสนิกชนทั่วไปได้มาทำบุญในอารามแห่งนี้ ดังนั้น จึงได้ร่วมกันขออนุญาตสถานที่จากกรมศาสนา แล้วจึงได้ร่วมมือกันขอเทวบุตร เทวดา แม่ธรณีเจ้าที่ เป็นที่เรียบร้อย ต่อมาครูบากันธะ พระยาพิษณุ และศรัทธาชาวบ้านก็เริ่มถางป่าไม้เดื่อ แล้วสร้างกุฏิหลังเล็กเพื่อเป็นที่พักสงฆ์ และวิหาร 1หลัง ซึ่งมุงด้วยหญ้าคา และพระพุทธรูปก่อตั้งด้วย 1 องค์ จากนั้นครูบากันธะ ได้อาราธนานิมนต์ ครูบาจุ๋ย จากวัดเมืองลังกามาอยู่ด้วย เพื่อมาช่วยกันพัฒนาอารามท่าเดื่อ จึงได้สร้างวิหารแบบถาวรขึ้นหลังหนึ่ง และร่วมกันไปที่เมืองกุมกามเพื่อไหว้สา ขอพระพุทธรูปองค์ใหญ่องค์หนึ่ง เพื่อมาประดิษฐานในวิหารใหม่วัดท่าเดื่อ เพื่อเป็นที่สักการบูชา จึงได้พระพุทธรูปองค์ใหญ่ชื่อว่า “พระพุทธรูปแสนแซ่” (พระเจ้าแสนแซ่) ซึ่งคำว่าแสนแซ่ มีความหมายว่า หมุดที่มีตามข้อต่างๆ ของพระพุทธรูปนั่นเอง ต่อมา กรมศาสนาได้ตั้งชื่อวัดท่าเดื่อ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2407 ซึ่งทางคณะสงฆ์ตำบลสันผีเสื้อ และศรัทธาชาวบ้านจึงได้ร่วมกัน จัดประเพณีอบรมสมโภชพระพุทธรูปแสนแซ่ขึ้นในวันเพ็ญเดือน 6 ของทุกปี.

recent photo
recent photo
recent photo
recent photo