ประกาศ รับสมัครนักเรียน ทำงานในช่วง ปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ 2566 เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 20 - 24 มีนาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ประกาศ รับสมัครนักเรียน ทำงานในช่วง ปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ 2566 เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 20 - 24 มีนาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดเพิ่มเติม https://sanphisua.go.th/ กองสวัสดิการสังคม โทร.053854380.

Date : 09/03/2023
recent photo