วัดท่าหลุก

วัดท่าหลุก วัดท่าหลุก มีเนื้อที่ 2 ไร่ 3 งาน 13 ตารางวา ตั้งอยู่ หมู่ที่ 7 ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นวัดสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย วัดท่าหลุก สร้างเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2313 อดีตตั้งอยู่ภายในคุ้มบ้านสังค์ศรีงามของเจ้าตระกูล ณ เชียงใหม่ ซึ่งมีกว่า 11 คุ้ม และมีวัดประจำ คือ วัดสังค์ศรีงาม บริเวณคุ้มนี้มีพืชพรรณธัญญาหาร สมบูรณ์ทุกอย่าง ต่อมาวัดเก่าท่าหลุกโทรมจึงย้ายไปสร้างวัดที่อื่น ชื่อว่า วัดกำแพงงาม เจ้านายได้แบ่งทุ่งนาออกเป็น 2 ส่วน คือ ทุ่งปูเลย และทุ่งทองกวาว ทุ่งนาทั้งสองนี้เต็มไปด้วยดอกไม้นานาชนิด เจ้านายกับบ่าวไพร่จึงช่วยกันขุดลำเหมืองเอาน้ำเข้ามาทำนา ทำสวน เมื่อมีความเจริญและสมบูรณ์ก็เข้ามาอยู่กันหนาแน่นขึ้น เจ้านายจึงประกาศแก่ราษฎรให้ร่วมกันขุดลำเหมือง เช่น ลำเหมืองวังราว ลำเหมืองกู่ และย้ายวัดมาสร้างใหม่ที่วัดศรีงาม ต่อมาเมื่อน้ำไม่พอ เจ้านายและราษฎรจึงขุดลำเหมืองอีกแห่งจากแม่น้ำปิง และสร้างหลุกปัดน้ำ (กังหันวิดน้ำ) ขึ้นมาใช้ในทุ่งนา และเปลี่ยนชื่อวัดศรีงามเป็นวัดท่าหลุกในเวลาต่อมา วัดท่าหลุก ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2467.

recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo