คณะสงฆ์ตำบลสันผีเสื้อ ร่วมกับ เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ นำโดย นายลักษ์ บุญชละ นายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงาน มอบเครื่องอุปโภค บริโภคให้ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 คณะสงฆ์ตำบลสันผีเสื้อ ร่วมกับ เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ นำโดย นายลักษ์ บุญชละ นายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงาน มอบเครื่องอุปโภค บริโภคให้ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ในพื้นที่ตำบลสันผีเสื้อ เชียงใหม่ .

Date : 09/03/2023
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo