Gumber&Flower Land ทุ่งดอกทานตะวัน sunflower

ดอกไม้เริ่มบานแล้วที่ สันผีเสื้อ ส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่นของเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เข้าชมฟรี ณ​ Gumber&Flower Land ทุ่งดอกทานตะวัน sunflower ทุ่งดอกคลีโอมี spider flower ทุ่งเวอร์บีน่า verbena flower เชิญชวนชาวบ้าน ผู้ผลิตสินค้า OTOP สิ้นค้าภูมิปัญญาพื้นบ้าน วางขายสินค้า โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจระดับชุมชน ณ บ้านชาวนาน้อย​ แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของตำบลสันผีเสื้อ ​จ.เชียงใหม่​ตำบล สันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ https://goo.gl/maps/LjSPyPiqmxBz8mMGA..

recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo