ข่าวสาร ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลข่าวสารต่างๆที่ทางเทศบาลสำเสนอแก่ประชาชน หรือผู้ที่สนใจ.

Image

ประกาศเรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการติดตั้งปรับเปลี่ยนไฟสาธารณะภายในตำบลสันผีเสื้อ

ประกาศเมื่อ : 2020-06-09 16:32:10

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการติดตั้งปรับเปลี่ยนโคมไฟสาธารณะภายในตำบลสันผีเสื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเมื่อ : 2020-06-04 16:33:57

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก(บริเวณบ้านนางอำพรรณ ถึงบ้านนาประพันธ์) หมู่ที่ 7 บ้านท่าหลุก ตำบลสันผีเสื้อ

ประกาศเมื่อ : 2020-05-22 11:09:37

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการติดตั้งกล้อง CCTV ภายใตำบลสันผีเสื้อ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ชนิดไอพี แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร จำนวน 22 จุด พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง ครบชุด ตามที่เทศบาลตำบลสันผีเสื้อกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเมื่อ : 2020-05-19 15:02:36

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการขุดลอกแม่น้ำปิง ขนาดกว้าง 30.00 เมตร ยาว 350.00 เมตร ลึก 2.00 เมตร ปริมาณดินขุดทั้งสิ้น 17835.00 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 2 ต.สันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ โดยวิธีเจาะจงราคา

ประกาศเมื่อ : 2020-05-05 14:25:54

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โครงการโอเวอร์เลย์แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 พร้อมตีเส้นจราจร

ประกาศเมื่อ : 2020-04-30 13:49:12

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศผู้ชนะกสนเวนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการโอเวอร์เลย์ถนนหน้าโรงน้ำแข็งรัตนโกสินทร์สันทราย ถึงหมู่บ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 4 ตำบลสันผีเสื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเมื่อ : 2020-04-28 16:07:06

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนโอเวอร์เลย์แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบ้านวบายสปา ถึงบริเวณสามแยก หมู่ที่ 9 บ้านสันผีเสื้อสามัคคี ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 226.00 เมตร ขนาดพื้นที่รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 904.00 ตร.เมตร

ประกาศเมื่อ : 2020-04-27 09:21:29

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการโอเวอร์เลย์ถนนหน้าโรงน้ำแข็งรัตนโกสินทร์สันทราย ถึงหมู่บ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 4 ตำบลสันผีเสื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเมื่อ : 2020-04-13 16:22:47

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยการโอเวอร์เลย์แอสฟัลท์ติกคอนกรีตข้างบ้าน นายสุรเวช พระมาลา หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเมื่อ : 2020-04-03 15:16:43

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถดูดสิ่งโสโครกและล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ (รถดูดโคลน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศเมื่อ : 2020-04-03 15:14:32

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2563 ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ.2563)

ประกาศเมื่อ : 2020-04-03 15:12:50

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศ เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง โครงการโอเวอร์เลย์แอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณคุ้ม 3 บ้านนายไกรศรี อินต๊ะสาร ถึงบ้านนายผ่อง มณีทอง หมู่ที่ 5 บ้านขัวโก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 592.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 2,368.00 ตารางเมตร พร้

ประกาศเมื่อ : 2020-04-02 09:51:42

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศ เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง โครงการโอเวอร์เลย์ ถนนหน้าโรงน้ำแข็งรัตนโกสินทร์สันทราย ถึงหมู่บ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 4 บ้านร้องอ้อ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 623.00 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 2,492,000 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร

ประกาศเมื่อ : 2020-04-02 09:48:46

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีตถนนสายหลัก หมู่ที่ 1-6 ตำบลสันผีเสื้อ ขนาดกว้าง 7.80 เมตร ยาว 3,240 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 25,272 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเมื่อ : 2020-03-31 17:00:33

ไฟล์แนบ :