ข่าวสาร ข่าวกองการศึกษา

ข้อมูลข่าวสารต่างๆที่ทางเทศบาลสำเสนอแก่ประชาชน หรือผู้ที่สนใจ.

Image

ประกาศ หยุดเรียนการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ(ฉบับที่ 4)

ประกาศเมื่อ : 2020-05-07 13:51:43

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศขยายระยะเวลาหยุดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ(ฉบับที่ 3)

ประกาศเมื่อ : 2020-04-08 12:44:07

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศหยุดเรียนการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศฐาลตำบลสันผีเสื้อ (ฉบับที่ 2)

ประกาศเมื่อ : 2020-03-30 15:44:13

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศหยุดเรียนการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ตั้งแต่วันที่ 18-31 มีนาคม 2563 มีกำหนด 14 วัน โดยเปิดการเรียนการสอนในวันที่ 1 เมษายน 2563

ประกาศเมื่อ : 2020-03-17 16:37:27

ไฟล์แนบ :

Image

เทศบาลตำบลสันผีเสื้อกำหนดรับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง 1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าหลุกสันทราย รับจำนวน 60 คน 2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดร้องอ้อ รับจำนวน 45 คน 3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าข่อยใต้ รับจำนวน 45 คน ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ในวันเวลาราชการ

ประกาศเมื่อ : 2020-03-04 10:12:55

ไฟล์แนบ :