นายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ
โทร.0918909794

ข่าวประชาสัมพันธ์ฯ / จัดซื้อจัดจ้าง

Image

ขอเชิญร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ในวันศุกร์ ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

วันที่ : 2019-11-22 09:41:30

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศ เรื่อง การกำหนดเกณฑ์ใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง และปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์ส่วนกลาง เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ : 2019-11-15 15:44:23

ไฟล์แนบ :

Image

เส้นทางสุขภาพ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

วันที่ : 2019-11-04 15:56:26

ไฟล์แนบ :

Image

รายงานทางการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2562

วันที่ : 2019-11-04 15:01:10

ไฟล์แนบ :

ชุมชนของเรา


งานสืบสานประเพณีลอยกระทง ยี่เป็งตำบลสันผีเสื้อ ประจำปี 2562

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 นาย วีระพันธ์ ดีอ่อน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ยี่เป็งตำบลสันผีเสื้อ ประจำปี 2562 โดยมีนายภาวิต บุญชละ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เป็นผู้กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงานฯ พร้อมนำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน และบุคลากรสังกัดเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ พี่น้องประชาชนตำบลสันผีเสื้อ และนักท่องเที่ยว ร่วมรับชมขบวนแห่ “สะเปาลอยน้ำ” และการประกวดนางนพมาศตำบลสันผีเสื้อ ในงานสืบสานประเพณีลอยกระทงตำบลสันผีเสื้อณ ลานอเนกประสงค์กาดท่าน้ำ ตำบลสันผีเสื้อ .

ท้องถิ่นของเรา


ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ

___วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำแม่น้ำปิง หมู่ที่ 7 ต.สันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ โดยมีประมงจังหวัดเชียงใหม่ นายวีระพันธ์ ดีอ่อน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ นายลักษ์ บุญชละ นายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ ฝ่ายปกครองตำบลสันผีเสื้อ ข้าราชการ ประชาชน และนักเรียน ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ลงสู่แม่น้ำปิง __0_สำหรับพันธุ์สัตว์น้ำที่ปล่อยในวันนี้ ได้รับการสนับสนุนจาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 1 (เชียงใหม่) ประกอบด้วย ปลาตะเพียนขาว จำนวน 200,000 ตัว และ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประกอบด้วย ปลาตะเพียนขาว จำนวน 30 ถุง.

เทศบาลของเรา

เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

เรามุ่งเน้นในการดำเนินการตามกรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ทั้ง 7 ด้าน

พันธกิจ

เพื่อการร่วมใจ ฟื้นฟู ส่งเสริมและพัฒนาในทุกๆด้าน ให้เกิดคุณภาพชีวิตและการสร้างรายได้ มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของประชาชน ตามหลักธรรมาภิบาล

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

เพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่ตำบลสันผีเสื้อในทุกๆด้าน ภายใต้ความร่วมมือร่วมใจ

พื้นที่การปกครอง

ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่มีระยะห่างจากอำเภอเมืองเชียงใหม่ประมาณ 5 กิโลเมตร จำนวนครัวเรือนกว่า 3,440 ครัวเรือน

"วีดีทัศน์แนะนำเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่"


วีดีทัศน์แนะนำเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่.

More Now

ข่าวสารจากเทศบาล

เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

เข้าชมวันนี้ 146
เช้าชมเมื่อวานนี้ 186
เข้าชมเดือนนี้ 3105
เข้าชมทั้งหมด 70,130

99 หมู่ที่ 8 ต.สันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300 โทร. 053 - 854380-1 โทรสาร. 053- 854380-1 ต่อ 12 สายด่วน (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) 053 -247389 Copyright © All Rights Reserved | https://sanphisua.go.th