วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายลักษ์ บุญชละ นายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบล ตำบลสันผีเสื้อ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายลักษ์ บุญชละ นายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบล ตำบลสันผีเสื้อ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ.

Date : 13/07/2021
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo