โครงการเวทีประชาคมกลุ่มผู้นำตำบลสันผีเสื้อ ประจำปีงบประมาณ 2560

วันที่ 29 มีนาคม 2560 เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ร่วมกับ กลุ่มผู้นำชุมชนตำบลสันผีเสื้อ

จัดเวทีประชาคมกลุ่มผู้นำตำบลสันผีเสื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมกาดท่าน้ำ

01020304050607080920