แจ้งการดับกระแสไฟฟ้า ม.6-7

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่ 2 แจ้งการดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน

บริเวณ บ้านท่าเดื่อ-ท่าหลุก ต.สันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่

ในวันอังคาร ที่ 3 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น.

จดหมายข่าว

ข่าวเพิ่มเติม: