เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจพัฒนาปรับภูมิทัศน์สะพานป่าแดดและทางเท้าถนนมหิดล

วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจพัฒนาปรับภูมิทัศน์สะพานป่าแดดและทางเท้าถนนมหิดล