กิจกรรมการวาดภาพระบายสี โครงการชาวนาน้อย ประจำปี 2561

กิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสี 🎨 หัวข้อ “ศาสตร์พระราชา” #โครงการชาวนาน้อย 🌾🌾