งานประเพณีลอยกระทงตำบลสันผีเสื้อ ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 19.00 น.

นายศรัณยู มีทองคำ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน

“สืบสานประเพณีลอยกระทงตำบลสันผีเสื้อ ประจำปี 2561”

และร่วมชมการประกวดกระทงผีมือใบตอง การประกวดนางนพมาศตำบลสันผีเสื้อ

ณ ลานกิจกรรมกาดน้ำ หน้าวัดท่าหลุก ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่