ขอเชิญร่วมงานวันเกษตรและส่งเสริมอาชีพตำบลสันผีเสื้อ ประจำปี 2562 วันศุกร์ ที่ 21 ธันวาคม 2561 ณ บ้านชาวนาน้อย หมู่ที่ 3 บ้านท่าร้องขี้ควาย ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา 07.30 น. – 17.00 น. ✅ กิจกรรมภายในงาน ➡️ ประกวดพืชผัก 🥦🍅🌶🍌 1 . กล้วยน้ำว้า (ดิบ) 1 เครือ 2. กะหล่ำดอก 1ต้น /กระถาง 3. บล๊อกโคลี่ 1ต้น /กระถาง 4. ฟักเขียว 1 ลูก 5. ถั่วลันเตา 1 กก. 6. มะเขือยาว 3 ลูก 7. กวางตุ้ง 1 กระถาง 8. พืชผักสวนครัวแบบจัดสวนถาด 3 ชนิด ➡️ ประกวดพันธุ์ข้าว 🌾 1. ข้าวหอมมะลิ 105 2. ข้าวสันป่าตอง 1 3. ข้าวกข2 แม่โจ้ 4. ข้าวกข6 5. ข้าวกข14 6. ข้าวก่ำเหนียว ☘️ผลผลิตที่ชนะการประกวดระดับตำบลจะส่งเข้าร่วมประกวดในงานฤดูหนาวของจังหวัดเชียงใหม่

ขอเชิญร่วมงานวันเกษตรและส่งเสริมอาชีพตำบลสันผีเสื้อ ประจำปี 2562
วันศุกร์ ที่ 21 ธันวาคม 2561
ณ บ้านชาวนาน้อย หมู่ที่ 3 บ้านท่าร้องขี้ควาย ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่
ตั้งแต่เวลา 07.30 น. – 17.00 น.
 กิจกรรมภายในงาน
➡️ ประกวดพืชผัก 🥦🍅🌶🍌
1 . กล้วยน้ำว้า (ดิบ) 1 เครือ
2. กะหล่ำดอก 1ต้น /กระถาง
3. บล๊อกโคลี่ 1ต้น /กระถาง
4. ฟักเขียว 1 ลูก
5. ถั่วลันเตา 1 กก.
6. มะเขือยาว 3 ลูก
7. กวางตุ้ง 1 กระถาง
8. พืชผักสวนครัวแบบจัดสวนถาด 3 ชนิด
➡️ ประกวดพันธุ์ข้าว 🌾
1. ข้าวหอมมะลิ 105
2. ข้าวสันป่าตอง 1
3. ข้าวกข2 แม่โจ้
4. ข้าวกข6
5. ข้าวกข14
6. ข้าวก่ำเหนียว
☘️ผลผลิตที่ชนะการประกวดระดับตำบลจะส่งเข้าร่วมประกวดในงานฤดูหนาวของจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวเพิ่มเติม:

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมายานพาหนะเพื่อเดินทางไปศึกษาดูงาน
ประกาศ ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง
ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2560
เทศบาลตำบลสันผีเสื้อได้ดำเนินการเพิ่มช่องทางติดต่อในช่องทางไลน์ได้แล้ววันนี้ เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารต...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมปรับปรุงระบบเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน บริเวณภายในหมู่ที่ 4 บ้านร้อ...
ประกาศเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาจัดหาสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย พร้อมจำกัดขยะมูลฝ...