ขอเชิญร่วมกิจกรรม  งานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2562 ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 ณ กาดท่าน้ำ ต.สันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

ขอเชิญร่วมกิจกรรม  งานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2562
ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 ณ กาดท่าน้ำ ต.สันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป