วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

ณ กาดท่าน้ำ หมู่ที่ 7 ต.สันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

บรรยากาศภายในงานมีกิจกรรมและของรางวัลมากมาย #เด็กเยาวชนจิตอาสาร่วมพัฒนาชาติ #วันเด็ก2562