ต้อนรับคณะดูงานจากกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ศูนย์เรียนรู้การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืชโดยวิธี (Biocontrol) หมู่ที่ 2 ต.สันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

วันที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. ศูนย์เรียนรู้การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืชโดยวิธี (Biocontrol) ตำบลสันผีเสื้อ
ต้อนรับคณะดูงานจากกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ณ ศูนย์เรียนรู้การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืชโดยวิธี (Biocontrol) หมู่ที่ 2 ต.สันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ข่าวเพิ่มเติม:

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่บ...
ประกาศเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนโดยการโอเวอร์เลย์ด...
ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมขึ้น เพื่อทำหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียนร้...
กิจกรรมอบรมให้ความรู้ การกำจัดขยะเปียก/อีเอ็มบอล ตามโครงการคัดแยกขยะโดยชุมชนเพื่อชุมชน ประจำปีงบประม...
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ขนาด 1 ตั...