โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสันผีเสื้อ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสันผีเสื้อ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
กิจกรรมรับฟังการบรรยายเรื่อง ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย ในสถานการณ์ปัจจุบัน
โดย วิทยากร จาก สำนักงาน กกต.จังหวัดเชียงใหม่