ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้าก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารห้องเก็บของ เทศบาลตำบลสันผีเสื้อชนิดคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น กว้าง 12.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 360.00 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ห้องเก็บของ