ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการติดตั้งกล้อง CCTV ภายในตำบลสันผีเสื้อ-กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ชนิดไอพีแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร จำนวน 22 ชุด พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

cctv

ข่าวเพิ่มเติม:

ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2558
เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ร่วมกับ กลุ่มผู้นำชุมชนตำบลสันผีเสื้อ ได้จัดประชุมตามโครงการพัฒนาศักยภาพเสริมสร...
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ข้างบ้านนายคำมูล ทินนัง หมู่ที่ 7 บ้านท่...
ประกาศเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และก...
ประกาศ เรื่อง ขอยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาล(รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรื...
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขยายสะพานทางเข้าวัดร้องอ้อ หมู่ที่ 3 บ้านท่า(ร้องขี...