ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการติดตั้งกล้อง CCTV ภายในตำบลสันผีเสื้อ-กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ชนิดไอพีแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร จำนวน 22 ชุด พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

cctv