ประกาศ รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ 2562

เทศบาลตำบลสันผีเสื้อประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ 2562

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

โดยทำการเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 18-22 มีนาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

กองสวัสดิการสังคม ชั้น 2 อาคารหลังเก่า โทร.0-5385-4380 ต่อ 26

KMBT36220190307120912 (1)