เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ จัดกิจกรรมวันสตรีสากลตำบลสันผีเสื้อ ประจำปี 2562

วันที่ 8 มีนาคม 2562 เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ จัดกิจกรรมวันสตรีสากลตำบลสันผีเสื้อ ประจำปี 2562
ณ ห้องประชุมกาดท่าน้ำ หมู่ที่ 7 ต.สันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่