การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านผู้สูงอายุอำเภอเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2562

วันที่ 9 มีนาคม 2562 กลุ่มผู้สูงอายุตำบลสันผีเสื้อ ร่วมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านผู้สูงอายุอำเภอเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2562

ณ สนามกีฬาวิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย หมู่ที่ 5 ตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่