ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยการโอเวอร์เลย์แอสฟัลท์ติก คอนกรีต บริเวณระหว่าง รพ.สต.บ้านท่าหลุก กับเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

ถนน ม.8