โครงการผู้สูงอายุวัยสดใส ใส่ใจดูแลสุขภาพ ณ ห้องประชุมกาดท่าน้ำ โดยกลุ่มผู้สูงอายุตำบลสันผีเสื้อ

วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายลักษ์ บุญชละ นายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ เป็นประธานเปิดโครงการผู้สูงอายุวัยสดใส ใส่ใจดูแลสุขภาพ
ณ ห้องประชุมกาดท่าน้ำ โดยกลุ่มผู้สูงอายุตำบลสันผีเสื้อ