ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล และกำหนดวัน เวลาและสถานที่สอบ

ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล และกำหนดวัน เวลาและสถานที่สอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบมีนาคม256229032562

ข่าวเพิ่มเติม: