ประกาศเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ22_20190404_092108

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่

ข่าวเพิ่มเติม:

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก
อสม.ตำบลสันผีเสื้อ ร่วม งานวันอสม. แห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม
กิจกรรมไหว้สาป๋ารมีวิถีธรรมนำชุมชน ประจำปี 2560 ณ วัดร้องอ้อ ต.สันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงให...
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการขุดลอกลำเหมืองสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 7 บ้านท่าหลุก ตำบลสันผีเสื้อ...
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพประชาชนในตำบลสันผีเสื้...
ประกาศเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และก...