เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ จัดประชุมเวทีประชาคมกลุ่มผู้นำตำบลสันผีเสื้อ ประจำปี 2562

วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ จัดประชุมเวทีประชาคมกลุ่มผู้นำตำบลสันผีเสื้อ ประจำปี 2562
ณ ห้องประชุมกาดท่าน้ำ หมู่ที่ 7 ต.สันผีเสื้อ

ข่าวเพิ่มเติม:

อบรมเชิงปฏิการส่งเสริมการสร้างสุขภาวะ และกิจกรรมประเมินภาวะสุขภาพ ตรวจสุขภาพเบื้องต้น การตรวจเลือดหา...
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถพยาบาล(รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำ...
ประกาศ ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง โครงการปรับ...
เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ นำโดย นายภาวิต บุญชละ รองนายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ เชิญชวนประชาชนในตำบลสันผีเส...
โครงการคลองสวยน้ำใส 30 มีนาคม 2559
นายภาวิต บุญชละ รองนายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เขต 2 และนายบุญนิธิ...