เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ จัดประชุมเวทีประชาคมกลุ่มผู้นำตำบลสันผีเสื้อ ประจำปี 2562

วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ จัดประชุมเวทีประชาคมกลุ่มผู้นำตำบลสันผีเสื้อ ประจำปี 2562
ณ ห้องประชุมกาดท่าน้ำ หมู่ที่ 7 ต.สันผีเสื้อ