ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้าง ห้องน้ำเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ อาคาร คสล.ชั้นเดียวใต้ถุ่นโล่ง ขนาดกว้างเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3 เมตร ยาว 7 เมตร พร้อมระบบสำรองน้ำภายในสำนักงาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้าง ห้องน้ำเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ อาคาร คสล.ชั้นเดียวใต้ถุ่นโล่ง
ขนาดกว้างเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3 เมตร ยาว 7 เมตร พร้อมระบบสำรองน้ำภายในสำนักงาน
แบบแปลนเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เลขที่ 046/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

99909042562