เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562

เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562
ตามโครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี เทศกาลสงกราต์ 2562 ตั้งแต่วันที่ 11 – 17 เมษายน 2562