ประกาศ แจ้งการจัดเก็บขยะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

📢 ประกาศ แจ้งการจัดเก็บขยะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 📢
———————————————-
**ด้วยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ สถานที่กำจัด(บ่อขยะ) ไ
ด้ปิดการให้บริการขนถ่ายขยะในช่วงเวลาดังกล่าว
เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ #จึงขอแจ้งงดจัดเก็บขยะในวันที่ 13 – 16 เมษายน 2562 
**ทั้งนี้ขอความร่วมมือทุกท่านงดนำขยะวางไว้หน้าบ้านและจุดทิ้งขยะ เพื่อป้องกันสุนัขคุ้ยเขี่ยขยะ
เมื่อเปิดทำการในวันที่ 17 เมษายน 2562 เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ จะดำเนินการจัดเก็บให้เป็นปกติขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ #กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโทร.053854380 ต่อ 28

 

ข่าวเพิ่มเติม: