**ขอเชิญท่านร่วมงานสืบสานวัฒนธรรมล้านนาประเพณีสงกรานต์ #รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุตำบลสันผีเสื้อ ประจำปี ๒๕๖๒ พบกับกิจกรรมและการแสดงมากมาย ในวันศุกร์ ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐-๑๕.๐๐ น. ณ ลานกาดท่าน้ำ หมู่ที่ ๗ ตำบลสันผีเสื้อ เชียงใหม่ “สุขกาย เย็นใจ ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์” สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : กองการศึกษาฯ โทร.053-854380 ต่อ 26

**ขอเชิญท่านร่วมงานสืบสานวัฒนธรรมล้านนาประเพณีสงกรานต์ #รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุตำบลสันผีเสื้อ
ประจำปี ๒๕๖๒ พบกับกิจกรรมและการแสดงมากมาย
ในวันศุกร์ ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒
เวลา ๐๘.๓๐-๑๕.๐๐ น.
ณ ลานกาดท่าน้ำ หมู่ที่ ๗ ตำบลสันผีเสื้อ เชียงใหม่
“สุขกาย เย็นใจ ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์”
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : กองการศึกษาฯ โทร.053-854380 ต่อ 26