ร่วมประกอบพิธีรดน้ำดำหัว นายวีระพันธ์ ดีอ่อน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสประเพณีสงกรานต์ หรือปี๋ใหม่เมืองของชาวล้านนา ประจำปี 2562

วันที่ 16 เมษายน 2562  นายลักษ์ บุญชละ นายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ นำทีมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ร่วมประกอบพิธีรดน้ำดำหัว นายวีระพันธ์ ดีอ่อน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสประเพณีสงกรานต์ หรือปี๋ใหม่เมืองของชาวล้านนา ประจำปี 2562 เพื่อขอพร และ ขอขมาลาโทษตามประเพณีอันดีงามของชาวล้านนาที่ถือปฏิบัติมาแต่โบราณ อันเป็นการแสดงถึงการนอบน้อมกตัญญูกตเวทิตา เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว