ร่วมประกอบพิธีรดน้ำดำหัว นายวีระพันธ์ ดีอ่อน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสประเพณีสงกรานต์ หรือปี๋ใหม่เมืองของชาวล้านนา ประจำปี 2562

วันที่ 16 เมษายน 2562  นายลักษ์ บุญชละ นายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ นำทีมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ร่วมประกอบพิธีรดน้ำดำหัว นายวีระพันธ์ ดีอ่อน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสประเพณีสงกรานต์ หรือปี๋ใหม่เมืองของชาวล้านนา ประจำปี 2562 เพื่อขอพร และ ขอขมาลาโทษตามประเพณีอันดีงามของชาวล้านนาที่ถือปฏิบัติมาแต่โบราณ อันเป็นการแสดงถึงการนอบน้อมกตัญญูกตเวทิตา เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว

ข่าวเพิ่มเติม:

ประกาศ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ
พิธีมอบบ้าน ตาม "โครงการบ้านเทิดไท้องค์ราชัน 88 พรรษา"
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาจัดหาสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย พร้อมกำจัดขยะมูลฝอย ด้วยวิ...
ประชุมประชาคมแบบประชารัฐระดับหมู่บ้าน (บ้านขัวโก) เพื่อทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (จ้างโครงการซ่อมแซมคอสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ซอย 9 (บริเวณเสื้อบ้าน...
ประกาศกำหนดเวลามาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการมาสายสำหรับ นักงานเทศบาล พนักงานครูและบุคลากร...