โครงการสืบสานวัฒนธรรมล้านนาประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562

เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุตำบลสันผีเสื้อ จัดงานสืบสานวัฒนธรรมล้านนาประเพณีสงกรานต์ตำบลสันผีเสื้อ ประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 25662 ณ ลานกิจกรรมกาดท่าน้ำ หมู่ที่ 7 บ้านท่าหลุก ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก ท่านวีระพันธ์ ดีอ่อน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ ขบวนแห่งเครื่องสระเกล้าดำหัว และการแสดงต่างๆของผู้สูงอายุในตำบลสันผีเสื้อ