ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซีหรือเครื่องบนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตร์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจัดซ์้อรถบรรทุก

ข่าวเพิ่มเติม:

ประกาศเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนั...
ประกาศ ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง โครงการก่อส...
ประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการ กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบลหรือพื้นที่ เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ครั้งท...
ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรคเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลมีกำลังไม่น้อยกว่า 40 แรง...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คลองชลท่าเดื่อ ซอย 6/1 หมู่ที่ 6 บ้...
ประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื...