วันที่ 29 เมษายน 62 นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชน จิตอาสา และทุกภาคส่วน พร้อมใจกันปลูก “ต้นรวงผึ้ง” ต้นไม้มงคลพระราชทาน

วันที่ 29 เมษายน 62 นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชน จิตอาสา และทุกภาคส่วน พร้อมใจกันปลูก “ต้นรวงผึ้ง” ต้นไม้มงคลพระราชทาน ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมกันนี้ ได้จัดทำป้ายชื่อต้นไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัด บริเวณสถานที่ปลูก เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพระราชทานต้นไม้มงคลพระราชทาน อันเป็นต้นไม้ประจำรัชกาล ด้วยความเรียบร้อย สง่างาม และสมพระเกียรติ