รับโอนพนักงานเทศบาลสายงานบริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกาศเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ
เรื่อง  รับโอนพนักงานเทศบาลสายงานบริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รับโอนสายบริหาร02052562

ข่าวเพิ่มเติม:

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2558 นายลักษ์ บุญชละ นายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ พร้อมกับฝ่ายปกครองตำบลสันผีเสื้อ ...
ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ชนะการประมูลจ้างเหมาจัดหาสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยพร้อมกำจัดขยะมูลฝอยด้วยระะ e-Auc...
นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560
เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ นำโดย นายภาวิต บุญชละ รองนายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ ร่วมกับ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้า...
*ข่าวประชาสัมพันธ์* สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมประชุมแสดงความ...
ด้วยศูนย์ดำรงธรรมดำเนินการมาครบ 4 ปี เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 เพื่อเป็นการรับฟังความคิดเห็นของประ...