โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสันผีเสื้อ ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ จัดกิจกรรม โรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมกาดท่าน้ำ หมู่ที่ 7 บ้านท่าหลุก ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่