โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสันผีเสื้อ ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ จัดกิจกรรม โรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมกาดท่าน้ำ หมู่ที่ 7 บ้านท่าหลุก ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ข่าวเพิ่มเติม:

เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ขอเชิญร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษาพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 12 สิงหา ม...
การประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
ประกาศเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง ยกเลิกการรับโอนพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหารมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่...
การสำรวจหาส่วนขาดการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ
เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ นำโดย นายภาวิต บุญชละ รองนายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรร...
ประกาศ เรื่อง ขยายกำหนดระยะเวลาดำเนินการสอบคัดเลือก และกำหนดวันทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(ภาค ค)(...