ประกาศเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และ การคำนวณราคากลาง (โครงการถนนลาดยางซอยบ้านดาบชาญ หมู่ 5 บ้านขัวโก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 240.00 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 960.00 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร)

ประกาศเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ
เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และ การคำนวณราคากลาง
(โครงการถนนลาดยางซอยบ้านดาบชาญ หมู่ 5 บ้านขัวโก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 240.00 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 960.00 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร)

ถนน 5 210052562

ข่าวเพิ่มเติม:

ประกาศ เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์...
เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ร่วมกับ ผู้นำชุมชนตำบลสันผีเสื้อ จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพเสริมสร้างความมีส่วนร่...
โครงการเวทีประชาคมกลุ่มผู้นำตำบลสันผีเสื้อ ประจำปีงบประมาณ 2560
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรั้วและเทลานคอนกรีต บริเวณเสื้อบ้านหมู่ที่ 2 บ้านป่าข่อย...
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2561 เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ โดยนายลักษ์ บุญชละ นายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ มอ...
เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลสันผีเสื้อ และประชาชนจิตอาสาตำบลสันผีเสื้อ ร่วมโครงการบ...