พิธีปิดการแข่งขันกีฬาประชาชนอปท. อำเภอเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2562 การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านมหาสนุก และการแข่งขันเปตอง ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลสุเทพ

วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2562
พิธีปิดการแข่งขันกีฬาประชาชนอปท. อำเภอเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2562
การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านมหาสนุก และการแข่งขันเปตอง ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลสุเทพ