ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการติดตั้งกล้อง CCTV ภายในตำบลสันผีเสื้อ-กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ชนิดไอพี แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร จำนวน 22 ชุด พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

cctv